🔴 رضا گلپور و محمد حسین رستمی، افسران جنگ نرم،به جرم#جاسوسی برای#موساد در زندان هستند
#رستمی: مدیر سایت عماریون

و بولتن نویس 

#گلپور: نویسنده ومحقق روزنامه کیهان، و سایتهای ارزشی

‏ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s