Farzad Nayebgharib. ارسال کننده فرزاد نایب غریب

🔴 #شهرداری_تهران به دولت بدهکار است/ شهرداری چه لزومی دارد روزنامه سیاسی داشته باشد؟

محمدعلی نجفی هم‌اکنون در جمع اعضای شورای منتخب پنجم: 
🔹در بخش مطالبات می‌بینیم که حتی چک‌های زیادی از مردم گرفته شده و تاریخ آن‌ها گذشته و کسی دنبال نکرده یا افراد ناشناسی چک‌های در وجه حامل را نقد کرده‌اند و معلوم نیست این پول‌ها چه شده؟!

🔹شهرداری رقم قابل توجهی به دولت بدهکار است.

🔹اگر شهرداری می‌‌خواهد کتاب چاپ کند چرا به ناشران بخش خصوصی نمی‌دهد؟ چه نیازی دارد که با رانت امکانات شهرداری انتشارات راه انداخته و کتابفروشی و شهر کتاب راه انداخته و بخش خصوصی که با سیلی صورت خودشان را سرخ نگه داشته‌اند را تحت فشار گذاشته‌اند و به ورشکستگی آن‌ها کمک می‌کند؟

🔹 چه ضرورتی دارد که شهرداری یک روزنامه سیاسی داشته باشد؟ در کجای دنیا این را می‌بینید؟ البته این به این معنا نیست که همین فردا همشهری را تعطیل کنیم. اتفاقا اگر دنبال کار سیاسی بودیم مثل برخی‌ها، این روزنامه ابزار خوبی است.

🔹تا جایی که می‌شود باید خدمات شهرداری روی وب برود و الکترونیک ارائه شود.

🔹دفاتر خدمات الکترونیک شهر به شدت از اهداف اولیه خود منحرف شده، حالا کاری ندارم که این مجوزها به چه کسانی داده شده است!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s