🔴 شخصیت های که در #تنفیذ_حسن_روحانی حضور دارندنعمت زاده ، امین زاده ، ابتکار، احمدی نژاد،جهانگیری، آیت الله سید حسن خمینی، صالحی امیری،قالیباف، محسنی اژه ی، شمخانی ، حجت الاسلام ناطق نوری، ولایتی، جعفری دولت آبادی، سلطانی فر، علی مطهری ، حداد عادل، فیروز آبادی،نهاوندیان ، بانک

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s