🔴 #تنفیذ_دوازدهمروحانی:🔹ما آموخته‌ایم جامه ایرانی از نظر سبک زندگی متفاوت است و همه برداشت یکسانی از فرهنگ و هنر ندارند، این تنوع را باید به رسمیت شناخت و پاسداشت.🔹همه اقوامی ایرانی پاره تن وطن هستند تا توسعه اقتصادی اجتماعی و سیاسی متوازن در کشور محقق شود.🔹می‌دانیم شرایط مربوط جهانی با حضور زنان و جوانان تاثیرگذار خواهد بود.🔹برای ساختن آینده‌ای که تجلی آرامش باشد ناگزیر از اتکای بیشتر بر توانایی‌هایی بی پایان است.⭕️ @khabaredagh 👈🆔 khabaredagh.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s