🔴چقدر بی جنبه اند. اقای بقایی چند روز رفته زندان، میگوید این نظام سقوط می کند. سپس میگوید بروید زندانها را ببینید. 

✅انگار کهریزک در عهد دقیانوس بوده و مرتضوی هم رفیق بطلمیوس !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s