🔴پیام فرح پهلوی به مناسبت سی و هفتمین سالگرد درگذشت محمدرضا شاه:

🔹محمدرضا شاه “ایرانیان را شایسته سرآمدی در زمینه فرهنگ و تمدن جهانی می دانست و اعتقاد راسخش به توانمندی‌های ایران و ایرانیان را در کتابش ‘به سوی تمدن بزرگ’ که در سال ١٣٥٦ منتشر شد می‌توان دید.”
🔹رویای شاه این بود که “کشوری در حال پیشرفت و ترقی، با یک زیربنای اقتصادی پایدار تحویل نسل آینده میهن دهد و .. نظام اجتماعی بسیار انسانی و دموکراتیک همراه با آزادی‌های فردی، عدالت اجتماعی، دموکراسی اقتصادی، عدم تمرکز، مشارکت گسترده و آگاهانه عمومی در همه امور و فرهنگ بارور ملی به وجود بیاید.”

@BBCPersian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s