🔴 اظهارات تند و جنجالی برادر سعید جلیلی: صدا و سیما با بیست شبکه شبانه روزی!! بیست و پنج سال است دست اصولگراهاست! چند می‌گیرد؟ ده می‌گیرد؟ پنج می‌گیرد؟ 
وحید جلیلی: “جمنا” تشکیلاتی مرکب از مخلص‌ها و قالتاق‌ها بود!

🔹 آیا قوه قضائیه خیلی پاک است؟ چرا یک دهم نقدهایی که ما به قوه مجریه داریم به قوه قضائیه نداریم؟ 

🔹سه دوره مجلس دست شما بود، دوازده سال کم زمانی است؟ دوازده سال!!

🔹آیا سازمان تبلیغات اسلامی واقعا دارد درست عمل می‌کند؟ آیا دستگاه هایی دخالت‌های بی وجه و مفسدانه در انتخابات نمی‌کنند؟
#سیاسی

⭕️ @khabaredagh 👈
🆔 khabaredagh.ir

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s