#ایران- فشار وزارت اطلاعات به خانواده جوان کشته شده در مترو شهرری
بر اساس گزارشهای دریافتی جوانی که روز ۲۵تیر ماه 96 در متروی شهرری توسط مأموران نیروی انتظامی با شلیک تیر مستقیم کشته شد؛ نامش اصغر نحوی‌پور می‌باشد. وی در روز ۲۵تیر هنگامی که شاهد توهین یک آخوند در مترو به چند دختر جوان بود؛ به دفاع از آنها برخاسته و با وی درگیر می‌شود.پس از کشتن این جوان؛ مأموران اطلاعات و لباس‌شخصی رژیم به محل زندگی آنها ریخته و خانواده‌اش را تهدید کردند که اجازه ندارند برای وی مراسم بگیرند و یا این‌که با کسی صحبتی کنند و کلیه تلفنهای این خانواده را تماماً تحت کنترل گرفتند.اصغر نحوی پور؛ عضو زورخانه شهرری بود و پس از به قتل رساندن وی، زورخانه این محل را نیز بمدت یکماه بسته‌اند.نیروها و عوامل اطلاعاتی رژیم کلیه بنرهایی که برای گرامیداشت اصغر نحوی‌پور در محل زده شده بود را پاره کردند و حتی اجازه تشییع جنازه او را در محل زندگیش هم ندادند. به خانواده این جوان اعلام کرده‌اند که اجازه این‌که بر سر مزار وی حرفی بزنند و یا گریه و زاری سر بدهند؛ را هم ندارند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s