پزشک جراح پای چپ کودک مصدوم را بجای پای راستش عمل کرد!

در بیمارستان “امام علی چابهار” بجای پای راست یک کودک سه ساله، پزشک معالج پای چپ او را جراحی کرد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، پسر بچه سه ساله که علت فرو رفتن سوزن در پای راست او توسط والدین به “بیمارستان امام علی چابهار” منتقل شد پزشک جراح بعد از دو ساعت بیهوش کردن این کودک پای چپ کودک عمل کرد.

پرشک معالج بعد عمل “پیدا نکردن سوزن” در پای راست متوجه می شود که پای چپ بیمار را اشتباهی جراحی کرده است.این درحالی‌ست که اثر زخم ناشی از فرورفتن سوزن در پای راست نمایان بود.

لازم به ذکر است که در بیمارستان های بلوچستان اشتابهات پزشکی زیادی رخ داده و پزشکان و مسئولین مربوطه جوابگو بیماران نبوده اند.

از جمله در آذر ماه ۹۴ قطع سر نوزاد و فوت مادر ۲۳ ساله این نوزاد “خیرالنساء جدگال” توسط پزشک و پرستارغیربومی در بیمارستان دولتی چابهار رسانه ای شد و در دی ماه ۹۵ دو بیمار بنام های “عبدالستار درخشنده و محمد جدگال” در بیمارستان امام علی چابهار پزشک معالج “دکتر طالبی” بجای سنگ کلیه آپاندیس آنها را عمل کرد دو هفته پیش نیز “حسن دریس” بیماری که مشکل کبد داشته است پس از مراجعه به پزشک عمل جراحی آپاندیس بر وی انجام گرفت.

منبع: کمپین فعالین بلوچ 

Farzad nayebgharib…. ارسال کننده فرزاد نایب غریب

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s