در قاب تصویر؛ روز گذشته همزمان با کارزار جهانی “9 سال گذشت”، خانواده های رهبران دربند 
جامعه بهایی با هدف یادآوری عزیزان دربندشان و درخواست آزادی آنان دور هم آمدند.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s