🔷روحانی خطاب به منتقدانش: لطفا شما دم از آزادی نزنید

🔻حسن روحانی، در سفرش به ارومیه در پاسخ به 

منتقدانش گفت: “از آزادی بیان و انتقاد سخن می گویند. یا للعجب. آنهایی که زبان ها را بریدند و دهان ها را دوختنتد. شما که در طول سالهای گذشته آنچه از شما صادر شد، کلمه ممنوعیت بود؛ ممنوعیت قلم، ممنوعیت تصویر. لطفا شما دم از آزادی نزنید که آزادی خجالت می کشد. شما دم از انتقاد نزنید. شما در نهادی کار می کنید که کسی جرات انتقاد از آن نهاد را ندارد. تخریب را در این جامعه رقم می زنند ولی زنان و مردان ما با آگاهی در برابر سیاه نمایی آنها ایستاده اند.”

 

🔻به گزارش ایسنا، آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از سخنان افزود: “در این چهار سال شما کاسبان تحریم، کاسبی تان کساد شده است، ناراحت هستید؟ می خواهید ما را به چهار سال قبل بازگردانید ولی ما عقب باز نمی گردیم. ما راهمان را انتخاب کرده ایم. راه ما آزادی است. بازهم می خواهید تحریم و حصر را به ایران بازگردانید. ما مخالف تحریم و حصر ایران هستیم.”

@bbcpersian

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s