🔴 رئيسی پس از ثبت‌نام: 


🔹پايبندی به قانون وظيفه همه است به ويژه كسانی كه مجری قانون هستند.
🔹امروز نظام دموكراسی و انتخابات و مراجعه به رای مردم بدون توجه و پايبندی به قانون امكان پذير نيست.
🔹حتما كانديداها بايد بيش از مردم خود را به قانون پايبند بدانند.
🔹حاميان و ستادهای كانديدا بايد خودشان در چارچوب قانون ببينند.
🔹آنچه می‌تواند برای يك كانديدا و برای مجموعه دست اندركار انتخابات محور باشد قانون است.

⭕️ @khabaredagh 👈

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s