محموداحمدی‌نژاد که درظاهر برای همراهی بقایی به وزارت کشوررفته بود، بعداز ثبت‌نام بقایی،برخلاف تاکیدعلی خامنه ای،رهبرجمهوری اسلامی برعدم حضور درانتخابات ریاست جمهوری،خودش نیزثبت‌نام کرد.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s