🔴 نخستین سخنان احمدی نژاد پس از ثبت نام: امروز جامعه بشري در آستانه تحولات بزرك به سمت أرمان هاي تاريخي إسلامي و ألهي است كه تلخ و شيريني فراواني تجربه كرده /ملت ايران ملتي بزرك شايسته تمدن أفرين و تاريخ ساز كه براي عدالت و أزادي تلاش كرده و نام او با عدالت طلبي و ارزوهاي نيك گره خورده است /افتخار ميكنم يك إيراني هستم

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s